Service

Handicapkørsel

Med handicapkørsel kan du køre til fritidsformål såsom besøg hos venner og familie, indkøb og kulturelle aktiviteter. Du kan også køre til de fleste former for behandling for eksempel fysioterapi og tandlæge.

Patientbefordring

Midttrafik udfører den siddende patientbefordring for alle borgere i Region Midtjylland. Siddende patientbefordring er et tilbud til patienter om at blive kørt til/fra behandling eller til at blive overført mellem hospitaler.

Flextur

Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv, hvornår du vil afsted – der er ingen stoppesteder og køreplaner. Du bliver kørt i taxa, liftbus eller personvogn med særlig tilladelse, og du kører sammen med andre kunder lige som i bus og tog.